Blog Single

Kamil Paluszczak -Office Manager


Jestem właścicielem Ekspert Job. Agencję pośrednictwa pracy założyłem w 2020, jednak doświadczenie w pracy z ludźmi zdobywałem już od 2007 roku. Pracowałem w kilku korporacjach na różnych stanowiskach, począwszy od pracy na produkcji, przez Team Lidera do Managera Produkcji. Doskonale znam więc specyfikę pracy na praktycznie wszystkich stanowiskach związanych z pracą w korporacji czy pracą w firmie o profilu produkcyjnym. Szerokie doświadczenie zdobyte w szkoleniu oraz zatrudnianiu pracowników, sprawia że potrafię wsłuchać się w potrzeby osób aplikujących o pracę. Możesz być pewien że nie tylko uważnie Cię wysłucham, ale też doradzę i nakieruję na rozwiązania zgodne z Twoimi umiejętnościami i celami zawodowymi. Jestem pewien że wspólnie wyznaczymy dla Ciebie nowe ścieżki rozwoju zawodowego.

I am the owner of Ekspert Job. I founded a recruitment agency in 2020, but I have been gaining experience in working with people since 2007. I have worked in several corporations on various positions, ranging from work in production, through Team Leader to Production Manager. So I perfectly know the specifics of working in virtually all positions related to work in a corporation or work in a production company. Extensive experience in training and hiring employees allows me to listen to the needs of people applying for a job. You can be sure that not only will I listen to you carefully, but I will also advise You and direct you to solutions consistent with your skills and professional goals. I am sure that together we will set new paths of professional development for You.